zamówienia +48 504740975 info@innovapharm.pl

InnovaPharm

Nasza Misja

Nasza misja
Misją firmy InnovaPharm jest oferowanie innowacyjnych produktów i usług o sprawdzonej jakości i bezpieczeństwie. Aby spełnić wszystkie oczekiwania i potrzeby naszych klientów, dostawców i instytucji oraz zawsze postępować zgodnie z etyką, przejrzystością i poszanowaniem prawa, zasad rynkowych i standardów regulacyjnych. www.innovapharm.pl

 

 

Nasza wizja

Nasza wizja przyszłości
W InnovaPharm poprzez etyczne i zrównoważone postawy staramy się zyskać uznanie jako światowej klasy firma farmaceutyczna, oferująca innowacyjne produkty. Naszym celem jest ciągły rozwój grupy InnovaPharm, dbałość  o generowanie korzyści i doskonałych wyników dla naszych klientów, lekarzy, pacjentów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy. www.innovapharm.pl

Nasze główne wartości
• Aby nadal tworzyć silne partnerstwa z ośrodkami szkolenia medycznego, instytucjami opieki zdrowotnej, korporacjami medycznymi i stowarzyszeniami pacjentów, a także umacniać istniejące partnerstwa;
• Jakość, przejrzystość i społeczność w naszych relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi i agencjami rządowymi;
• Ciągłe poszukiwanie przywództwa i innowacji;
• Aby docenić wiarygodność i uczciwość;
• Aby utrzymać ludzkie relacje z naszymi specjalistami i społecznością;
• Zaangażowanie i poszukiwanie nowych trendów w nauce, innowacyjnych produktów i rozwiązań, które mogą przynieść więcej korzyści i lepszą jakość życia dla pacjentów korzystających z naszych produktów i usług;
• Dumy z bycia częścią rodziny  Innovapharm Polska  Sp. z o.o.

www.innovapharm.pl

Trochę naszej filozofii i myślenia strategicznego

Historia InnovaPharm  rozpoczęła się od w 2010 roku od, postawy profesjonalistów z branży farmaceutycznej, którzy chcieli zmienić ciężką, powolną i przestarzałą formę działania, z ograniczoną wizją przyszłości i ograniczoną zdolnością do spełniania  oczekiwań  zmieniającego się rynku – przemysłu, dystrybutorów, lekarzy, klientów (rynki publiczne i prywatne) oraz pracowników – w sposób lżejszy, niebiurokratyczny i wydajny. Tak też w 2012 roku powstał polski oddział firmy InnovaPharm Polska Sp. z o.o.

www.innovapharm.pl

Poszukiwanie i zaangażowanie tych specjalistów było kluczowe dla pojawienia się firmy InnovaPharm. Rozpoczęcia  innowacyjnych działań na rynku farmaceutycznym, które są realizowane w sposób lżejszy, bardziej wszechstronny, wykwalifikowany i humanitarny, z uwzględnieniem potrzeb rynku, klientów i pracowników jako całość – co dzieje się dzięki innowacyjnym i bardzo korzystnym rozwiązaniom.

Ten sposób pracy sprawia, że ​​firma InnovaPharm Polska Sp. z o.o. jest skuteczna i asertywna, generując liczne korzyści, od redukcji kosztów w całej strukturze, produkcji i imporcie, po najlepsze wykorzystanie jej zdolności i logistyki, przynosząc korzyści firmie Innovapharm Polska Sp. z o.o., a w konsekwencji jej dostawcom i klientom . Umożliwiło to dostarczanie nowoczesnych produktów o jakości i skuteczności, które działają szybciej i wydajniej przy niższych kosztach.

www.innovapharm.pl

Nasze główne wartości

Aby nadal tworzyć silne partnerstwa

Aby nadal tworzyć silne partnerstwa z ośrodkami szkolenia medycznego, instytucjami opieki zdrowotnej, korporacjami medycznymi i stowarzyszeniami pacjentów, a także umacniać istniejące partnerstwa;

Jakość, przejrzystość i społeczność

Jakość, przejrzystość i społeczność w naszych relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi i agencjami rządowymi

Ciągłe poszukiwanie przywództwa i innowacji

Aby docenić wiarygodność i uczciwość

Aby utrzymywać przyjacielskie relacje

naszymi pracownikami oraz klientami

Zaangażowanie i poszukiwanie nowych trendów

w nauce, innowacyjnych produktów i rozwiązań, które mogą przynieść więcej korzyści i lepszą jakość życia dla pacjentów korzystających z naszych produktów i usług

Dumy z bycia częścią Innovapharm Polska Sp. z o.o.

Specjalizacja
InnovaPharm Polska Sp. z o.o. działa na rynku farmaceutycznym, medycyny estetycznej oraz chirurgi plastycznej. Oferując nowoczesne certyfikowane preparaty  w następujących segmentach

OTC

Dermatologia

Chirurgia Plastyczna, Medycyna estetyczna

Leki na receptę

kardiologia, neurologia, psychiatria, onkologia i biotechnologia

Leki generyczne

kardiologia, neurologia, psychiatria, onkologia i biotechnologia